Tokkelpatronen

Tokkel 1: Een tokkel die we gebruiken in een maat van drie tellen. De duim bedient de bassnaar. In dit geval van een C akkoord is dit de A-snaar. Onze wijsvinger bedient de G-snaar, onze middelvinger de B-snaar en onze ringvinger de onderste e-snaar. Deze drie vingers blijven steeds hetzelfde doen ongeacht het akkoord. De duim die de bassnaren bedient verandert wel naargelang het akkoord.